Lles Archwiliad Mewnol yn y Dyfodol
Mwy o wybodaeth am seminar y Gyfnewidfa Arfer Da
Cynllun Blynyddol 2016-17
Mae'r Cynllun Blynyddol yn cwmpasu ein rhaglenni gwaith ar gyfer 2016-17
Theatrau Llawdriniaethau
Crynodeb o Ganfyddiadau Archwiliadau Lleol
Dysgu o brofiadau cleifion
Yr Archwilydd Cyffredinol yn annog gwasanaethau cyhoeddus i gynyddu graddfa a chyflymdra'r broses drawsnewid
Mae angen gwelliant pellach ar lywodraethu a rheolaeth ariannol cynghorau cymuned a thref
Er bod amseroldeb paratoi cyfrifon wedi gwella mae nifer yr achosion o farn archwilio amodol wedi cynyddu ac mae methiannau o ran llywodraethu ariannol yn parhau'n rhy uchel
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Digwyddiadau

Meh 09 2016

Wrth adael y seminar hon, bydd gan gynadleddwyr ddealltwriaeth o fanteision...

Gorff 06 2016

Mewn partneriaeth â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Llywodraeth Cymru,...

Newyddion eraill