Archwilydd Penodedig yn tynnu hysbysiad ymgynghorol Cyngor Sir Penfro yn ôl
Cytundeb setlo diwygiedig gyda’r Prif Weithredwr yn diddymu’r ‘gwariant anghyfreithlon’
Gwasanaethau iechyd yr amgylchedd o dan bwysau cynyddol
Ein hadroddiad yn canfod nad yw gwasanaethau’n trawsnewid er mwyn diogelu’r amgylchedd a’r cyhoedd yn y dyfodol.
Yr Un Darlun: Gwahanol Lensys
Arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus a dinasyddion yn dod ynghyd ar gyfer cynhadledd bwysig i drafod yr hyn y mae gwaith adolygu allanol yn ei ddweud am wasanaethau yng Nghymru.
GIG Cymru yn mantoli'r gyllideb yn 2013-14
Dengys ein hadroddiad fod rheolaeth ariannol yn gwella.
Lleihau costau
Mae’r canllaw hwn i helpu gwasanaethau cyhoeddus i ymateb i'r gostyngiadau yn eu cyllid mewn ffordd systematig a rhesymegol.
Dim Gwelliannau mewn meysydd gwasanaeth allweddol yng Nghyngor Caerdydd
Nid yw Cyngor Caerdydd wedi bod yn mynd i'r afael â pherfformiad gwael mewn rhai meysydd gwasanaeth allweddol
Previous
Next
Pause

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Amdanom ni

Gweler Hefyd: Arfer Da

Digwyddiadau

Tach 11 2014

Gan eich bod yn gorfod canolbwyntio cymaint ar y pwysau uniongyrchol sy’n...

Rhag 03 2014

Wrth weithio gyda’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus a Grant Thornton, rydyn ni’n...

Newyddion eraill