Dim Gwelliannau mewn meysydd gwasanaeth allweddol yng Nghyngor Caerdydd
Nid yw Cyngor Caerdydd wedi bod yn mynd i'r afael â pherfformiad gwael mewn rhai meysydd gwasanaeth allweddol
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013-14 yr Archwilydd Cyffredinol
Heddiw mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon
Llywodraeth Cymru ar y trywydd cywir i helpu pobl ifanc 16-18 oed i mewn i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant
Ond nid yw'r cynlluniau yn ddigon clir ar gyfer helpu pobl ifanc 19-24 oed, meddai’r Archwilydd Cyffredinol
Heriau sylfaenol yn parhau ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Adroddiad ar y cyd ar drefniadau llywodraethu a rheoli
Archwilydd Cyffredinol yn rhoi amod ar gyfrifon tri o gyrff y GIG yng Nghymru
Cyfrifon Caerdydd a'r Fro, Hywel Dda a Phowys o dan amod oherwydd gorwariant
Previous
Next
Pause

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Amdanom ni

Gweler Hefyd: Arfer Da

Digwyddiadau

Gorff 17 2014

Newid y berthynas rhwng y sawl sy’n darparu gwasanaethau a’r sawl sy’n...

Medi 17 2014

Dyma rybudd bod Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal seminar am ddim ar Arwain...

Newyddion eraill