Trefniadau rheoli ariannol Cynghorau Tref a Chymuned angen gwella
Angen mynd i’r afael â gwendidau systemig ar fyrder, dywed Archwilydd Cyffredinol Cymru
Cyngor Ceredigion
Diwylliant perfformiad corfforaethol y cyngor yn "helpu i ysgogi gwelliannau"
Swyddi gwag
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn eich darparu â chyfleoedd i gael eich herio ac i gael effaith gadarnhaol ar wella gwasnaethau cyhoeddus yng Nghymru
Dim Gwelliannau mewn meysydd gwasanaeth allweddol yng Nghyngor Caerdydd
Nid yw Cyngor Caerdydd wedi bod yn mynd i'r afael â pherfformiad gwael mewn rhai meysydd gwasanaeth allweddol
Llywodraeth Cymru ar y trywydd cywir i helpu pobl ifanc 16-18 oed i mewn i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant
Ond nid yw'r cynlluniau yn ddigon clir ar gyfer helpu pobl ifanc 19-24 oed, meddai’r Archwilydd Cyffredinol
Previous
Next
Pause

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Amdanom ni

Gweler Hefyd: Arfer Da

Digwyddiadau

Hyd 16 2014

Mae'r dirwedd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn newid, ffaith!

Newyddion eraill