Chwilio am y genhedlaeth nesaf o archwilwyr proffesiynol
Diddordeb mewn ymgeisio i fod yn rhan o’n Rhaglen Archwilwyr dan Hyfforddiant 2015?
Archwilydd Penodedig yn tynnu hysbysiad ymgynghorol Cyngor Sir Penfro yn ôl
Cytundeb setlo diwygiedig gyda’r Prif Weithredwr yn diddymu’r ‘gwariant anghyfreithlon’
Gweminar dysgu a rennir ar reoli risg
Mae allbynnau gweminar ar-lein nawr
GIG Cymru yn mantoli'r gyllideb yn 2013-14
Dengys ein hadroddiad fod rheolaeth ariannol yn gwella.
Gwasanaethau iechyd yr amgylchedd o dan bwysau cynyddol
Ein hadroddiad yn canfod nad yw gwasanaethau’n trawsnewid er mwyn diogelu’r amgylchedd a’r cyhoedd yn y dyfodol.
Dim Gwelliannau mewn meysydd gwasanaeth allweddol yng Nghyngor Caerdydd
Nid yw Cyngor Caerdydd wedi bod yn mynd i'r afael â pherfformiad gwael mewn rhai meysydd gwasanaeth allweddol
Previous
Next
Pause

Digwyddiadau

Rhag 03 2014

Wrth weithio gyda’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus a Grant Thornton, rydyn ni’n...

Newyddion eraill