GIG Cymru yn mantoli'r gyllideb yn 2013-14
Dengys ein hadroddiad fod rheolaeth ariannol yn gwella ond mae heriau mawr i ddod o hyd
Trefniadau rheoli ariannol Cynghorau Tref a Chymuned angen gwella
Angen mynd i’r afael â gwendidau systemig ar fyrder, dywed Archwilydd Cyffredinol Cymru
Lleihau costau
Mae’r canllaw hwn i helpu gwasanaethau cyhoeddus i ymateb i'r gostyngiadau yn eu cyllid mewn ffordd systematig a rhesymegol.
Swyddi gwag
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn eich darparu â chyfleoedd i gael eich herio ac i gael effaith gadarnhaol ar wella gwasnaethau cyhoeddus yng Nghymru
Dim Gwelliannau mewn meysydd gwasanaeth allweddol yng Nghyngor Caerdydd
Nid yw Cyngor Caerdydd wedi bod yn mynd i'r afael â pherfformiad gwael mewn rhai meysydd gwasanaeth allweddol
Previous
Next
Pause

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Amdanom ni

Gweler Hefyd: Arfer Da

Digwyddiadau

Tach 11 2014

Gan eich bod yn gorfod canolbwyntio cymaint ar y pwysau uniongyrchol sy’n...

Rhag 03 2014

Wrth weithio gyda’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus a Grant Thornton, rydyn ni’n...

Newyddion eraill