Ffurflen adborth

Rydym yn parhau i wella’n gwefan a byddwn wrth ein boddau yn clywed eich barn ar yr hyn sydd wedi’i wneud yn barod.

 

Rydym am glywed beth yw eich profiad chi o ddefnyddio’r wefan a’ch barn ar unrhyw nodweddion newydd a’r dylunio.

Gallwch hefyd ddweud wrthym beth sydd ar goll neu nad yw ble rydych yn disgwyl iddo fod.

 

Mae eich adborth yn ddi-enw, ond os hoffech drafod eich adborth neu gymryd rhan mewn profi’r wefan, byddem yn ddiolchgar petaech yn cofnodi’ch manylion cyswllt.

Byddwn yn prosesu’ch manylion personol yn unol â’n hysbysiad preifatrwydd.