Digwyddiadau'r gorffennol

Digwyddiadau'r gorffennol

Digwyddiadau

Gwella Presenoldeb yn y Sector Cyhoeddus - Seminar 2

6 Maw 2012 - 9:00am

Dyma ail seminar y Grŵp Llywio Rheoli Presenoldeb ar sut y gall ymarferwyr salwch...

Logo Swyddfa Archwilio Cymru

Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus

14 Meh 2012 - 9:00am

Roedd Cynhadledd Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus yn broc i'r meddwl a'i bwriad oedd...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Seminar Rheoli Grantiau

15 Meh 2012 - 9:00am

Bu Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal seminarau dysgu a rennir ar Reoli Grantiau...

Seminar sut i wneud y mwyaf o'ch buddsoddiad wrth ymgysylltu â'r cyhoedd

28 Meh 2012 - 11:15am

Yn y seminar hon, daeth arweinwyr o'r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol at ei...

Logo Swyddfa Archwilio Cymru

Dyletswydd datblygu cynaliadwy newydd ar gyfer cyrff cyhoeddus yng Nghymru

25 Hyd 2012 - 12:00pm

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno deddf fydd yn rhoi dyletswydd datblygu...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Arwain Sefydliadau ar Adeg Anodd

28 Tach 2012 - 9:00am

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru seminar gyda'r Athro Dave Snowden, fel rhan o'...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Seminar Gweithio Ystwyth

24 Ion 2013 - 9:00am

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru, CLlLC a Chwarae Teg Seminar Dysgu a Rennir ar...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Seminar Gweithio ar Draws y Cenedlaethau

26 Maw 2013 - 9:00am

Cafodd seminar ei gynnal gan Swyddfa Archwilio Cymru, gyda Viv Du Feu, Partner yn...

Y Rhyddid i Arwain 2013

19 Meh 2013 - 9:45am

Roedd Y Rhyddid i Arwain yn seminar blaengar a oedd yn anelu at ddarparu cipolwg...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Seminar Dysgu a Rennir Rheoli Ynni

25 Gorff 2013 - 9:15am

Mae’r tueddiad i gostau ynni godi yn cael effaith sylweddol ar allu’r sector...