Prif heriau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol

Bydd y gweminarau yma'n awgrymu atebion i heriau sy’n ymwneud â gweithredu cronfeydd a ffyrdd o weithio.

Mwy am y digwyddiad hwn

Bydd ein gweminarau yn cynorthwyo Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i weithredu newidiadau i wella'r ffordd y maent yn gweithio. Bydd arbenigwyr yn trafod yr heriau, a chynnig cyngor a chefnogaeth i aelodau a phwyllgorau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol. 

Gweminar 1: Gweithredu'r gronfa: Caerdydd

Bydd y gweminar hwn yn mynd i'r afael â:

  • heriau'n ymwneud â mesur canlyniadau ac effaith
  • trefniadau llywodraethu

  • systemau wedi'u hymuno, a 
  • rhannu data.

Gweminar 2: Ffyrdd o weithio: Llanrwst

Bydd y gweminar hwn yn mynd i'r afael â:

  • materion yn ymwneud ag ymddiriedaeth mewn gweithio partneriaeth,
  • a phwysigrwydd defnyddwyr gwasanaethau mewn dylunio gwasanaethau.

Bwriedir y digwyddiad hwn i aelodau a phwyllgorau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a Swyddogion Llywodraeth Cymru.

 

Bydd y gweminarau hyn yn cael eu ffilmio a'u darlledu'n fyw. Gallwch anfon cwestiynau i’r panel unrhyw bryd yn ystod y darllediad. Mae cyfle hefyd i ddod i weld y gweminar yn fyw a chymryd rhan mewn sesiwn Holi ac Ateb wedi hynny.

Cysylltu â’r Gyfnewidfa Arfer Da

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Rydym yn rhoi hysbysiad preifatrwydd [agorir mewn ffenest newydd] i gynadleddwyr, sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y ffordd rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.

trefniadau llywodraethu

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd