Cyngor Sir Fynwy – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

Cyngor Sir Fynwy – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Cyngor Sir Fynwy – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
06 Medi 2021

Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau.

Mae gan y Cyngor ddealltwriaeth dda am ei sefyllfa ariannol, ond mae’r sefyllfa honno’n gryn her gyda phwysau sylweddol o ran gwariant, balansau isel mewn cronfeydd wrth gefn ac arbedion yn dod yn anos i’w cyflawni.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback