Publications

 • Delwedd ar glawr adroddiad Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol – Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau.

 • Delwedd ar glawr adroddiad Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol – Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio…
 • Delwedd clawr blaen adroddiad ar Gyngor Bro Morgannwg – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Cyngor Bro Morgannwg – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio…
 • Report cover image
  Cyngor Cymuned Abertyleri a Llanhiledd - Taliadau anghyfreithlon a methiannau llywodraethu
  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.
 • Report cover image
  Cyngor Cymuned Ynysawdre- Rheolaeth Ariannol Annigonol a Cholledion i Bwrs y Wlad
  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.
 • Report cover image
  Cyngor Cymuned Llangynwyd Ganol - Rheolaeth ariannol annigonol a cholledion i bwrs y wlad
  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.
 • Delwedd clawr blaen ar adroddiad ar Gyngor Gwynedd – Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol
  Cyngor Gwynedd – Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol
  Cynhaliwyd yr asesiad hwn am fod cynaliadwyedd ariannol yn parhau i fod yn risg i gynghorau sy’n rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian o ran y defnydd o…
 • Delwedd clawr yr adroddiad
  Cyngor Cymuned Sant Harmon – Diffygion mewn Trefniadau Llywodraethu, Rheolaeth Ariannol a Rheolaeth Fewnol
  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
 • Delwedd clawr yr adroddiad
  Cyngor Cymuned Magwyr gyda Gwndy – Gwariant Anghyfreithlon a Threfniadau Annigonol i Sicrhau Gwerth am Arian
  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
 • Delwedd clawr yr adroddiad
  Cyngor Cymuned Llanpumsaint – Methu â Chyflwyno Cyfrifon Blynyddol i’w Harchwilio a Sicrhau Tryloywder
  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
 • Delwedd clawr yr adroddiad
  Cyngor Cymuned Sili a Larnog – Diffygion mewn Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol
  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.