Ymgynghoriadau

Gael gwybodaeth am ein hymgynghoriadau cyfredol a blaenorol.

Cyflawni ymchwiliadau’r Archwilydd Cyffredinol, 2020-25

Cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol ei adroddiad statudol cyntaf dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ym mis Mai 2020. Ochr yn ochr ag adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol statudol Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, roedd yn nodi diwedd y ‘cyfnod adrodd’ cyntaf a bennwyd dan y Ddeddf.

Nawr, mae cyfle inni fwrw golwg mwy hirdymor ar y ffordd y byddwn yn cyflawni ymchwiliadau’r Archwilydd Cyffredinol yn ystod yr ail gyfnod adrodd sy’n estyn o 2020 tan 2025. Mae angen inni ystyried yr hyn y gall fod angen inni ei wneud yn wahanol a’r ffordd y gallwn ni adeiladu ar y dull a ddefnyddiwyd hyd yma a’i wella.

Rydym yn cynnal yr ymgynghoriad hwn i ofyn ichi am eich barn chi fel rhan o’r broses honno.

Sut i ymateb

Gallwch weld yr ymgynghoriad yma [agorir mewn ffenestr newydd].

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener 6 Tachwedd 2020.

Allech ddychwelyd eich ymatebion at wfg@archwilio.cymru