Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni am unrhyw agwedd ar ein gwaith ar wariant cyhoeddus. Ar gyfer rhai ymholiadau, efallai nad ni fydd y bobl orau i gysylltu â hwy. Dewiswch opsiwn o'r rhestr ganlynol i'ch helpu i gael rhagor o wybodaeth:
Byddwn yn cydnabod eich gohebiaeth o fewn pum diwrnod gwaith a byddwn yn ymateb i'ch ymholiad cyn gynted â phosib.
Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
I gael gwybodaeth am sut y byddwn yn rheoli eich ymholiad, lawrlwythwch ein arweiniad i ohebwyr.  
Dysgwch sut i wneud cais rhyddid gwybodaeth.