Blogiau

 • Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
  Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
 • Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
  Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
 • Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
  Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
 • Llun o Emily
  Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol
  Ar ôl cwblhau gradd mewn Plismona eisoes, doeddw
 • llun o Morgan yn dringo
  Dwi wedi mwynhau'r amrywiaeth o waith a ddyrannwyd i mi
  Dechreuais fy mhrentisiaeth yn haf 2021, gan weithio'n
 • Llun o Jayana gyda mynyddoedd y tu ôl iddi
  Mae yna heriau a chyfleoedd unigryw i ddatblygu fel Uwch Archwilydd
  Ar ôl cymhwyso cefais fy nyrchafu i Uwch Archwilydd, a
 • Tri eicon - het graddio, person a gliniadur
  Newid cyfeiriad
 • Llun o Ben yr Uwch Archwilydd
  Nid oes dau ddiwrnod fyth yr un fath yn gweithio fel Uwch Archwilydd
  Roeddwn yn awyddus i barhau â'm taith gydag Archwilio
 • Eiconau o blât, banc mochyn, gliniadur a ffôn clyfar
  Storm berffaith – yr argyfwng costau byw a cham-drin domestig
  Y dyddiau hyn, mae'n ymddangos fel bod yn rhaid i chi fod yn
 • Pobl sy'n gweithio mewn banc bwyd
  Mae mynd i’r afael â thlodi yn golygu mynd i’r afael â’r data ar dlodi
  Mae llawer ohonom yn ddigon ffodus i beidio â chael ei
 • Eiconau o blât, banc mochyn, gliniadur a ffôn clyfar
  Cerdded yn esgidiau pobl eraill
  Wrth fynd ati’n gyntaf i ddechrau ar adolygiad, mae wa
 • Eiconau o blât, banc mochyn, gliniadur a ffôn clyfar
  Nofio yn erbyn y llif
  Pyllau nofio a'r argyfwng ynni
 • Eiconau o blât, banc mochyn, gliniadur a ffôn clyfar
  Costau Byw a Rhoi’r Fidog i gadw
  Rydym yn edrych ar effaith yr argyfwng costau byw ar gymunedau yng Nghymru.
 • Person ifanc mewn ystafell ddosbarth yn ysgrifennu ar fwrdd gwyn.
  Mesur llwyddiant y Cwricwlwm newydd i Gymru
 • Simnai ddiwydiannol gyda mwg yn dod allan
  Mae pethau'n poethi i fynd i'r afael â newid hinsawdd