Example image

Dau gydweithiwr Archwilio Cymru wedi'u hethol i bwyllgor SEWCASS

Ym mis Mai ailgyfansoddwyd Cymdeithas Myfyrwyr Cyfrifwyr Siartredig De a Dwyrain Cymru (SEWCASS), ar ôl cyfnod o segurdod yn dilyn pandemig Covid-19.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Prosiect 100 o Storïau

Yn ôl ym mis Mehefin, roeddwn i yn y Digwyddiad Dathlu 100 o Storïau ym Mhrifysgol Wrecsam. Roedd y digwyddiad yn gyfle i ddysgu am y prosiect a chlywed gan y rhai a oedd wedi bod yn rhan ohono.  A minnau’n Gog, mae hi wastad yn wych clywed am y gwaith sy’n digwydd ar draws cymunedau yng Ngogledd Cymru.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Dau gydweithiwr Archwilio Cymru wedi'u hethol i bwyllgor SEW...

Ym mis Mai ailgyfansoddwyd Cymdeithas Myfyrwyr Cyfrifwyr Siartredig De a Dwyrain Cymru (SEWCASS), ar ôl cyfnod o segurdod yn dilyn pandemig Covid-19.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Gwneud gwahaniaeth a chael traweffaith gadarnhaol ar gyrff c...

Cyn dod i weithio i Archwilio Cymru fel Uwch Archwilydd, roeddwn wedi gweithio i'r un corff ers deng mlynedd.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Pwyllgorau Archwilio: arferion effeithiol ac effaith gadarnh...

Drwy'r glaw â mi tuag at Stadiwm Dinas Caerdydd gydag ymdeimlad o obaith y byddai'r hyn roedden ni'n ei wneud yn helpu eraill i wneud gwahaniaeth cadarnhaol, teimlad llawer mwy optimistaidd na'r ofn arferol o’r posibilrwydd o golli gartref...

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Chwilio am dwyll gan ddefnyddio data fferylliaeth gymunedol

Mae graddfa bosibl twyll a chamgymeriad y sector cyhoeddus yn dod a dŵr i’r llygaid.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Prentisiaethau yn Archwilio Cymru: dysgu mewn amgylchedd cyf...

Roeddem am ganfod mwy am sut mae ein prentisiaid yn gweld prentisiaeth Archwilio Cymru, felly gwnaethom ofyn ychydig o gwestiynau i'r prentis presennol, Paige.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Cwblhau fy mhrentisiaeth gradd gydag Archwilio Cymru

Am y 3 blynedd diwethaf, rwyf wedi cael y fraint o ddysgu a gweithio yn y tîm Dadansoddi Data tra'n astudio 1 diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor ar gyfer prentisiaeth gradd mewn Gwyddor Data Cymhwysol gyda Phrifysgol Met Caerdydd.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Y Gyfnewidfa Arfer Da – Ein crynodeb o’r flwyddyn

Mae'n ddiwedd 2023 ac rydym yn llenwi’n boliau â mins peis ac yn edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu. Roeddem yn meddwl y byddai'n beth braf rhannu crynodeb o'n gweithgareddau dros y 12 mis diwethaf.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?

Mae Carwyn yn sôn am ei daith o hyfforddai graddedig i'r Rheolwr Archwilio.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?

Georgina Taylor, hyfforddai graddedig, sy’n dweud wrthym pam y dewisodd hi yrfa ym maes archwilio

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Ar y Ffordd - Cenedlaethau'r Dyfodol yng Ngresffordd ac Aber...

Adlewyrchu ar deithiau i ddigwyddiadau a gynhaliwyd gan Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol â phartneriaid.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?

Yn ddiweddar nodwyd chwe blynedd ers trychineb tŵr Grenfell.

Gweld mwy