Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
06 Medi 2021

Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau.

Mae cynllunio ariannol gwell a setliadau gwell na’r disgwyl gan Lywodraeth Cymru yn golygu bod y Cyngor mewn sefyllfa well i gynnal ei gynaliadwyedd ariannol dros y tymor byr, ond mae heriau’n bodoli o hyd i gau bylchau yn y gyllideb yn llwyr dros y tymor canolig.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback