Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad o drefniadau’r Cyngor i ddod yn ‘Gyngor Digidol’

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad o drefniadau’r Cyngor i ddod yn ‘Gyngor Digidol’: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad o drefniadau’r Cyngor i ddod yn ‘Gyngor Digidol’
02 Medi 2021

Ar y cyfan, roedd arnom eisiau deall a oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol i gefnogi ei uchelgeisiau i ddod yn gyngor digidol. Roedd hyn yn cynnwys archwilio sut y mae’r Cyngor wedi dysgu o’i newid i fwy o weithio’n ddigidol o ganlyniad i’r pandemig.

Ar y cyfan, canfuom fel a ganlyn: mae’r Cyngor wedi dechrau rhoi trefniadau ar waith i gefnogi ei uchelgeisiau digidol ond mae angen iddo gryfhau ei gynlluniau ar gyfer eu cyflawni.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback