Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

Delwedd ar glawr adroddiad Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol i Gyngor Sir a Dinas Abertawe
Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
16 Medi 2021

Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau.

Mae’r Cyngor mewn sefyllfa dda i gynnal ei gynaliadwyedd ariannol ac mae’n bwriadu cryfhau rhai agweddau ar ei reolaeth ariannol.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback