Cyngor Sir Penfro – Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol

Delwedd ar glawr adroddiad Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol – Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro – Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol
15 Medi 2021

Gwnaethom yr asesiad hwn gan fod cynaliadwyedd ariannol yn parhau i fod yn risg i gynghorau roi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau.

Yn gyffredinol, canfuom fod y Cyngor wedi rheoli ei adnoddau i fynd i’r afael â phwysau ariannol hyd yma ond mae'n parhau i wynebu heriau sylweddol i gwrdd â'i fwlch ariannu disgwyliedig wrth fynd ymlaen.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback