Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae ein darn cyntaf o waith ar newid hinsawdd yn adolygiad sylfaenol sy'n gofyn:

  'Sut mae'r sector cyhoeddus yn paratoi i gyflawni uchelgais gyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer sector cyhoeddus sero net erbyn 2030?'

  Rydym wedi cyhoeddi dau adroddiad i rannu ein canfyddiadau:

  • Adroddiad canfyddiadau allweddol: adroddiad cryno, a gyhoeddwyd ar 14 Gorffennaf 2022,sy'n targedu uwch arweinwyr a'r rhai sydd â swyddi craffu mewn cyrff cyhoeddus, gyda'r nod o'u hysbrydoli i gynyddu cyflymder eu gwaith ar gyflawni uchelgais cyfunol 2030. Yn yr adroddiad hwnnw, nodwyd y casgliad cyffredinol o'n gwaith a phum galwad am weithredu i sefydliadau fynd i'r afael â'r rhwystrau cyffredin i ddatgarboneiddio yn y sector cyhoeddus.
  • yr adroddiad tystiolaeth hwn: ategu'r adroddiad canfyddiadau allweddol drwy ddarparu canfyddiadau a data manylach o'r alwad am dystiolaeth a'n gwaith ehangach.

  Gwelsom fod yr ymateb i'r datganiad a ofynnwyd yn ein hadroddiad tystiolaeth dros bawb yn gadarnhaol.

  Fodd bynnag, fe wnaethom ganfod cryn ansicrwydd ynghylch a fydd yr uchelgais ar y cyd ar gyfer sector cyhoeddus sero net yn cael ei gyflawni erbyn 2030.

  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar gyfer Carbon Sero Net erbyn 2030

  View more
  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Ansicrwydd y bydd yr uchelgais ar gyfer sector cyhoeddus sero-net yn cael ei gyflawni, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

  Gweld mwy
CAPTCHA