Adfywio Cymunedau a Chanol Tref

Adfywio Cymunedau a Chanol Tref
13 Medi 2021
Icon of a speech bubble with the words The Exchange Podcast - Podlediad y gyfnewidfa

Yn dilyn ein hadroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar 'Adfywio Canol Trefi yng Nghymru', rydym wedi recordio podlediad ar adfywio cymunedol.

Mae'r bennod podlediad hon yn cynnwys Barry Braun o'r ‘Happy Community Project’, sydd wedi'i leoli yn Nova Scotia, Canada, a Ceri Cunnington o'r fenter gymdeithasol Cwmni Bro Ffestiniog, sydd wedi'i lleoli yn y Gogledd yn trafod y pwysigrwydd o feithrin cymunedau hapus ac iach.

Fe drafodwyd materion gan gynnwys cyfrifoldeb addysg a straeon wrth greu cymunedau hapus, mesuriadau ar gyfer 'llwyddiant' ardal a chyfrifoldeb cymunedau o ran meithrin cynaliadwyedd amgylcheddol.

Gallwch wrando ar y podlediad isod neu ddarllen y trawsgrifiad a ddarparwyd:

Darllenwch y trawsgrifiad yn Gymraeg [agorir mewn ffenest newydd]

Darllenwch y trawsgrifiad yn Saesneg [agorir mewn ffenest newydd]

Gobeithiwn y bydd yn wrandawiad diddorol.