Prosiect 100 o Storïau

Yn ôl ym mis Mehefin, roeddwn i yn y Digwyddiad Dathlu 100 o Storïau ym Mhrifysgol Wrecsam. Roedd y digwyddiad yn gyfle i ddysgu am y prosiect a chlywed gan y rhai a oedd wedi bod yn rhan ohono.  A minnau’n Gog, mae hi wastad yn wych clywed am y gwaith sy’n digwydd ar draws cymunedau yng Ngogledd Cymru.

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

PODLEDIAD: O 'Ddiffodd tân' i Ffocysu ar y Dyfodol

Gwrandewch ar ein podlediad newydd ar gaffael, 'ymladd tân' a rôl y trydydd sector wrth ymateb i angen lleol.

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Digwyddiad - Pwyllgorau Archwilio: arferion effeithiol ac ef...

Bydd ein digwyddiad Arfer Da nesaf yn cael ei gynnal ar y 9fed o Hydref yng Nghanolfan Busnes Conwy.

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Digwyddiad Arlein - Paned a Sgwrs gyda Alex Swift

Rhywbeth Difyr gyda Rhywun Difyr

Gweld mwy
Example image

Dau gydweithiwr Archwilio Cymru wedi'u hethol i bwyllgor SEW

Ym mis Mai ailgyfansoddwyd Cymdeithas Myfyrwyr Cyfrifwyr Siartredig De a Dwyrain Cymru (SEWCASS), ar ôl cyfnod o segurdod yn dilyn pandemig Covid-19.

Gweld mwy
Example image

Dau gydweithiwr Archwilio Cymru wedi'u hethol i bwyllgor SEW...

Ym mis Mai ailgyfansoddwyd Cymdeithas Myfyrwyr Cyfrifwyr Siartredig De a Dwyrain Cymru (SEWCASS), ar ôl cyfnod o segurdod yn dilyn pandemig Covid-19.

Gweld mwy
Example image

Gwneud gwahaniaeth a chael traweffaith gadarnhaol ar gyrff c...

Cyn dod i weithio i Archwilio Cymru fel Uwch Archwilydd, roeddwn wedi gweithio i'r un corff ers deng mlynedd.

Gweld mwy
Example image

Chwilio am dwyll gan ddefnyddio data fferylliaeth gymunedol

Mae graddfa bosibl twyll a chamgymeriad y sector cyhoeddus yn dod a dŵr i’r llygaid.

Gweld mwy