Cyhoeddiad diweddaraf

 • 10 Cyfle i Ailosod ac Ailgychwyn System Gofal wedi’i Gynllunio y GIG

  Fe wnaeth ein hadroddiad ddarganfod bod llawer o gleifion yn dal i wynebu amseroedd aros hir ond mae yna nawr gyfle unigryw i greu system gofal wedi'i...

 • Cracio’r Cod – Rheoli Codio Clinigol Ledled Cymru

  Mae Codio Clinigol yn dal i beidio â chael y proffil y mae ei angen arno yn GIG Cymru.

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2020 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Gwnaed y...

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Fel rhan o'r...

Latest Blogs

 • Gadael yr ogof…
         
 • Clwy'r Traed a'r Genau 2001 yn erbyn COVID-19
  Ydy’r cyfryngau cymdeithasol yn gwneud gwahaniaeth i sut rydym yn...
 • Gwersi rhyngwladol i gyrff cyhoeddus Cymru wrth ymateb i COVID-19 ac adfer o hynny
  Bydd yn cymryd amser inni adfer o bandemig byd-eang. Mae’r cyrff...
 • Archwilio o bell (profiadau hyfforddai)
  Pan ddechreuais weithio ar archwiliad interim o Gomisiwn y Senedd o...

Digwyddiadau i ddod